INWESTOREM JEST SPÓŁKA LEGIONÓW 66 SP. Z O.O. – UDZIAŁOWCY SPÓŁKI:

Pelion S.A. powstał w 1990 r. w Łodzi. Jest polską firmą zbudowaną od podstaw przez polskich przedsiębiorców i do dziś kierowaną przez jej założycieli. Obecnie Pelion S.A. zarządza największą firmą w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i jedną z największych na litewskim rynku farmaceutycznym. Spółki zależne Pelion S.A. są obecne we wszystkich segmentach rynku farmaceutycznego (hurtowym, detalicznym i szpitalnym) i świadczą usługi dla pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów.

Pelion S.A. aktywnie uczestniczy w budowie i rozwoju rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Ambicją firmy jest wytyczanie kierunków rozwoju branży i wyprzedzanie zachodzących w otoczeniu zmian. W tym celu Pelion S.A. podejmuje i promuje innowacyjne rozwiązania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i klientów. Pelion S.A. posiada strategiczne podejście do odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu, inicjując szereg akcji społecznych, dbając o etykę biznesową, a także budując partnerskie relacje ze wszystkimi interesariuszami, oparte na zaufaniu i transparentności działań.

Firma bierze odpowiedzialność za wszystkie obszary swojego działania: od zdrowia pacjenta, poprzez obowiązki rzetelnego pracodawcy i przedsiębiorcy, aż po troskę o środowisko naturalne i przezwyciężanie problemów społecznych. Wszystkie podejmowane przez Pelion S.A. działania definiuje wyrażona w misji firmy troska o jakość i długość życia. Więcej na www.pelion.eu

Działamy NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI OD 2000 roku. Prowadzimy inwestycje zarówno W obszarze NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH jak I MIESZKANIOWYCH. Braliśmy udział w realizacji wielu projektów wielo i jedno rodzinnych M.IN. Budynek APARTAMENTOWy „PUŁAWSKA 111” CZY REZYDENCJA „WARECKA” W WARSZAWIE. Nasze inwestycje charakteryzujĄ się wysoką jakością budowlano-wykończeniową, terminowością realizacji, oraz satysfakcją użytkowników i mieszkańców.

W RAMACH naszych STRUKTUR DZIAŁA DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ SPECJALIZUJĄCY SIĘ W MARKETINGU, SPRZEDAŻY I REALIZACJI PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH GWARANTUJĄCY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ USŁUG DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.

Zapraszamy na ms-investments.eu

Dziękujemy za wypełnienie formularza, odezwiemy się niebawem.

TEST